Andmekaitse

Andmekaitse on meie jaoks oluline

Suur tänu külastamast meie veebisaiti www.realestate-lidl.ee. Alljärgnevad andmekaitsetingimused annavad teavet teie isikuandmete töötlemise viisi ja mahu kohta meie veebisaidi kasutamisel. Isikuandmete korral on tegemist teabega, mida saab otseselt või kaudselt seostada teie isikuga. Õiguslikuks aluseks on eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärus

1.          Veebisaidi külastamine

Andmete töötlemise eesmärgid / õiguslikud alused:

Meie veebisaidi külastamisel saadetakse teie lõppseadmes kasutatava brauseri vahendusel automaatselt ja ilma, et te selleks midagi tegema peaksite

 • päringut tegeva, internetiühendusega seadme IP-aadress
 • külastuse kuupäev ja kellaaeg
 • vaadatud faili nimi ja URL
 • veebisait/rakendus, mille kaudu pöördumine tehti (referrer URL)
 • teie kasutatav brauser ja vajaduse korral teie internetiühendusega arvuti operatsioonisüsteem
 • internetiteenuse pakkuja nimi

meie veebisaidi serverile ning salvestatakse ajutiselt nn logifaili järgmistel eesmärkidel:

 • ühenduse sujuva toimimise tagamine
 • meie veebisaidi/rakenduse mugava kasutamise tagamine
 • süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse analüüsimine.

IP-aadressi töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi tuleneb eespool loetletud andmete töötlemise eesmärkidest. Kui andmete esitamine on vajalik lepingu ettevalmistamiseks, siis on andmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

Vastuvõtjad / vastuvõtjate kategooriad:

Teie andmeid töötlevad ülalnimetatud andmetöötlustoimingute korral meie ülesandel ka IT-majutuse valdkonna volitatud töötlejad. Need on hoolikalt valitud ettevõtted, kellega on sõlmitud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 kohane leping.

Kehtivusaeg / kehtivusaja määramise kriteeriumid:

Andmed salvestatakse seitsmepäevaseks ajavahemikuks, mille järel need kustutatakse automaatselt.

2.          Kontaktvorm

Andmete töötlemise eesmärgid / õiguslikud alused:

Loomulikult toimub teie poolt meie kontaktvormi täitmisel esitatud andmete töötlemine konfidentsiaalselt. Me kasutame teie andmeid ainult teie päringu töötlemise eesmärgil. Andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f või artikli 6 lõike 1 punkt b. Meie ja teie samaaegne õigustatud andmete töötlemise huvi tuleneb eesmärgist vastata teie päringutele ja vajaduse korral lahendada tekkinud probleeme.

Kehtivusaeg / kehtivusaja määramise kriteeriumid:

Meie ja vastuvõtjad salvestavad teie poolt meie kontaktvormi kaudu edastatavad andmed teie päringu töötlemiseks vajalikuks ajavahemikuks.

3.          Küpsiste ja sarnase kasutusandmete töötlemise tehnoloogia kasutamine

Andmete töötlemise eesmärgid / õiguslikud alused:

Meie, Lidl Eesti OÜ,  A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, vastutame andmete töötlemise eest seoses niinimetatud küpsiste kasutamisega veebisaidil www.realestate-lidl.ee.

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse meie veebisaidi külastamise korral teie lõppseadmesse (sülearvuti, tahvelarvuti, nutitelefon jne). Küpsised ei kahjusta teie lõppseadet ega sisalda viiruseid, troojaneid ega muud kahjurtarkvara. Küpsisesse salvestatakse konkreetse kasutatava lõppseadmega seotud teave. Kuid see ei tähenda, et saame selle kaudu otsest teavet teie identiteedi kohta.

Ülevaade kasutatavate küpsiste ja muude tehnoloogiate ning vastavate töötlemiseesmärkide, kehtivusaja ja võimalike seotud kolmanda poole teenuseosutajate kohta on esitatud meie küpsiste kasutamise põhimõtetes.

Küpsiseid kasutatakse olenevalt nende kategooriast järgmistel eesmärkidel:

 • Tehniliselt vajalik. Need on küpsised ja muud sarnased meetodid, ilma milleta ei saa meie teenuseid kasutada (näiteks meie veebisaidi või teie soovitud funktsioonide õigesti kuvamiseks).
 • Mugavus. See tehnoloogia jätab meelde teie tegelikud või oletatavad eelistused, et teil oleks veebisaiti mugav kasutada. Näiteks saame teie seadete põhjal näidata meie veebisaiti teile sobivas keeles.
 • Statistika. See tehnoloogia võimaldab teha anonüümset statistikat meie teenuste kasutamise kohta, et arendada teenuseid kasutaja vajaduste kohaselt. See võimaldab meil näiteks määrata, kuidas saame oma veebisaiti veel paremini kasutaja harjumustega kohandada.

Kasutatud küpsiste ja muude tehnoloogiate infoülevaate koos asjakohaste töötlemiseesmärkidega, kehtivusaegadega ja seotud kolmandatest isikutest teenuseosutajatega leiate siit

Kasutusandmete töötlemisel kasutatavad küpsised töötlevad olenevalt eesmärgist eelkõige järgmist liiki isikuandmeid.

Tehniliselt vajalik

 • Reaktsiooniaegade optimeerimine veebisaidil toimuva liikluse mitme serveri vahel jagamise teel.
 • Kasutaja sisestused konkreetse domeeni küpsiste kasutamise nõusoleku salvestamiseks (nt Cookie Consent).

Mugavus

 • Kasutajaliidese kohandamise seaded (nt aktiivne keelevalik).
 • Kasutaja ja Bing Mapsi vahelise suhtluse salvestamine, mis on vajalik kaartide funktsionaalsuse optimeerimiseks.

Statistika

 • Pseudonüümseks muudetud kasutajaprofiilid koos meie veebisaitide kasutamise teabega. See hõlmab eelkõige järgmist:
  • brauseri tüüp/versioon
  • kasutatav operatsioonisüsteem
  • URL, millelt pöörduti veebilehele (varem külastatud sait)
  • pöörduva arvuti hostinimi (IP-aadress)
  • serveripäringu kellaaeg
  • individuaalne kasutajatunnus
  • veebisaidilt algatatud sündmused (surfamiskäitumine).
 • IP-aadress muudetakse anonüümseks, et vältida selle kaudu teie isiku tuvastamist.

Mugavus- ja statistikaküpsiste kasutamise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a. Tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b – töötleme teie andmeid teenuste osutamiseks lepingu ettevalmistamise või täitmise raames.

Saate oma nõusoleku igal ajal edasiulatuvalt tagasi võtta või seda kohandada, ilma et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist tehtava töötlemise seaduslikkust. Lihtsalt klõpsake siia ja tehke sobiv valik. Märkeruudust märke eemaldamisega saate konkreetsel eesmärgil tehtava andmete töötlemise nõusoleku lihtsasti tagasi võtta.

Vastuvõtjad / vastuvõtjate kategooriad:

Mõnikord kasutame küpsiste ja sarnase kasutusandmete töötlemise tehnoloogia abil tehtava andmetöötluse raames spetsiaalseid teenuseosutajaid. Nemad töötlevad teie andmeid meie nimel volitatud töötlejatena, nad on hoolikalt välja valitud ja nendega on sõlmitud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 kohane leping. Kõik meie küpsiste kasutamise põhimõtetes teenuseosutajana loetletud ettevõtted on meie volitatud töötlejad.

Koostöös ettevõttega Google LLC töödeldakse ülalnimetatud andmeid statistilisel eesmärgil tavaliselt ka Ameerika Ühendriikides asuvates serverites.

Kehtivusaeg / kehtivusaja määramise kriteeriumid:

Küpsiste kehtivusaeg on esitatud meie küpsiste kasutamise põhimõtetes. Kui veerus „Kehtivusaeg“ on kirjas „püsivalt“, salvestatakse küpsis püsivalt kuni sellekohase nõusoleku tagasivõtmiseni.

4.          Bing Maps

Me kasutame sellel veebisaidil kaardirakendust Bing Maps. Selle abil saame kuvada teile otse veebisaidil interaktiivseid kaarte ja võimaldada kaardifunktsioonide mugavat kasutamist nt teie poolt soovitud piirkonnas asuvate kontaktaadresside leidmiseks või meie poolt pakutud kaupluste kaartidel nähtavaks tegemiseks.

Bing Mapsi kasutatakse meie veebiteenuste atraktiivseks kujutamiseks ja meie veebisaidil nimetatud kohtade lihtsamaks ülesleidmiseks. Tegemist on õigustatud huviga isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses.

Meie veebisaiti külastades saab Bing Mapsi teenuse osutaja Microsoft Corporation teavet selle kohta, et te olete külastanud meie veebisaidi vastavat alamlehekülge. Bing Mapsi funktsioonide kasutamiseks on vaja internetisuhtluse käigus töödelda teie IP-aadressi. Tavaliselt töödeldakse seda Ameerika Ühendriikides asuvas Microsofti serveris.

Me ei saa otseselt mõjutada Bing Mapsi konkreetseid andmetöötlustoiminguid. Täpsem teave Bing Mapsi andmetöötluse eesmärgi ja mahu kohta on esitatud teenuseosutaja andmekaitsetingimustes. Sealt leiate ka lisateavet oma sellealaste õiguste ja oma privaatsuse kaitset võimaldavate seadete kohta. Bing Mapsi teenuse osutaja aadress ja andmekaitsetingimused: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

5.          Kolmandas riigis asuvale vastuvõtjale edastamine

Kui andmed edastatakse kolmandas riigis (asukohaga väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda) asuvatele vastuvõtjatele, siis saate seda vaadata konkreetse andmetöötlustoimingu kirjelduses sisalduvatest vastuvõtjate / vastuvõtjate kategooriate andmetest. Mõnedele kolmandatele riikidele väljastab Euroopa Komisjon kaitse piisavuse otsuse, mis tõendab Euroopa Majanduspiirkonnaga tasemelt võrreldavat andmekaitsestandardit. Nende riikide nimekirja leiate aadressilt http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Kui riigil ei ole samaväärset andmekaitsestandardit, siis jälgime me, et isikuandmete kaitse oleks tagatud muude meetmetega. See on võimalik nt siduvate ettevõtte-eeskirjade, Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitse alaste standardsete lepinguklauslite, sertifikaatide või tunnustatud käitumisjuhendite abil. Täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust meie andmekaitsespetsialistiga (number 7).

6.          Andmesubjekti õigused

Ülevaade

Peale meile antud nõusolekute tagasivõtmise õiguse on teil asjakohaste õiguslike eeltingimuste täitmise korral järgmised õigused:

 • Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 15 ja Eesti Isikuandmete kaitse seaduse § 24 kohane õigus saada teavet meie juures salvestatud isikuandmete kohta.
 • Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 16 kohane õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja mittetäielike isikuandmete täiendamist.
 • Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 nõuda meie juures teie kohta kogutud isikuandmete kustutamist.
 • Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 kohane õigus nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 20 kohane andmete ülekandmise õigus.
 • Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 kohane vastuväidete esitamise õigus.

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 15 kohane õigus saada teavet

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 15 lõike 1 kohaselt on teil õigus tasuta tutvuda isikuandmetega, mis me teie isiku kohta oleme kogunud. See hõlmab eelkõige:

 • isikuandmete töötlemise eesmärke
 • töödeldavate isikuandmete kategooriaid
 • vastuvõtjaid või vastuvõtjate kategooriaid, kellele teie isikuandmeid on avaldatud või avaldatakse
 • kavandatavat isikuandmete säilitamise ajavahemikku või, kui konkreetsete andmete esitamine pole võimalik, sellise ajavahemiku määramise kriteeriume
 • õigust nõuda vastutavalt töötlejalt andmesubjekti puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või õigust esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele
 • õigust esitada kaebus järelevalveasutusele
 • kogu olemasolevat teavet andmete päritolu kohta, kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt endalt
 • isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 22 lõigete 1 ja 4 kohast teavet automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemise kohta ning, kui see on asjakohane, informatiivset teavet kasutatava loogika ja selle kohta, millised on sellise töötlemise tähtsus ja prognoositavad tagajärjed andmesubjekti jaoks.

Isikuandmete kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele edastamise korral on teil õigus saada teavet isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 kohaste edastamisega seotud asjakohaste kaitsemeetmete kohta.

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 16 kohane isikuandmete parandamise õigus

Teil on õigus nõuda meilt enda kohta käivate ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist. Töötlemise eesmärke arvestades on teil õigus taotleda mittetäielike isikuandmete täiendamist – ka täiendava selgituse kujul.

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 kohane isikuandmete kustutamise õigus

Teil on õigus meilt nõuda enda isikuandmete viivitamatut kustutamist, kui esineb mõni järgmistest põhjustest:

 • isikuandmed ei ole nende kogumise või muul viisil töötlemise eesmärgil enam vajalikud
 • te võtate tagasi nõusoleku, millel põhines isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a või artikli 9 lõike 2 punkti a kohane töötlemine, ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus
 • te esitate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 1 või lõike 2 kohase vastuväite andmete töötlemisele ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 1 kohaselt pole töötlemiseks ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid
 • isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult
 • isikuandmete kustutamine on vajalik õigusliku kohustuse täitmiseks
 • isikuandmeid koguti isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 8 lõike 1 kohaselt seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega.

Kui me oleme isikuandmed avaldanud ja oleme kohustatud need kustutama, siis rakendame me saadaolevaid tehnoloogilisi vahendeid ja rakendamiskulusid arvestades sobivaid meetmeid teie andmeid töötlevate kolmandate poolte teavitamiseks, et te nõuate neiltki kõigi isikuandmetega seotud linkide, nende isikuandmete koopiate ja replikatsioonide kustutamist.

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 kohane töötlemise piiramise õigus

Teil on õigus meilt nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, kui on täidetud mõni järgnevatest tingimustest:

 • te vaidlustate isikuandmete õigsuse
 • töötlemine on ebaseaduslik ja te taotlete kustutamise asemel isikuandmete kasutamise piiramist
 • vastutaval töötlejal ei ole isikuandmeid töötlemise eesmärkidel enam vaja, aga need on andmesubjektile vajalikud õiguslike nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks
 • te olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes artikli 21 lõike 1 kohase vastuväite ajaks, kuni kontrollitakse, kas vastutava töötleja õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused.

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 20 kohane andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada enda isikuandmeid, mis te olete meile esitanud, struktureeritud ja üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning teil on õigus edastada neid andmeid ilma meiepoolsete takistusteta teisele vastutavale töötlejale, juhul kui

 • töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a või artikli 9 lõike 2 punkti a kohasel nõusolekul või artikli 6 lõike 1 punkti b kohasel kokkuleppel
 • töötlemine toimub automatiseeritult.

Andmete ülekandmise õiguse kasutamisel on teil õigus lasta meil edastada teie isikuandmed otse mõnele teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 kohane vastuväidete esitamise õigus

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 tingimuste kohaselt võib isikundmete töötlemise konkreetsest olukorrast lähtudes vaidlustada.

Eespool nimetatud üldine vastuväidete esitamise õigus kehtib kõikide nendes andmekaitsenõuetes kirjeldatud töötlemiseesmärkide kohta, mille korral töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Erinevalt reklaami eesmärgil toimuva andmete töötlemise korral kehtivast spetsiaalsest vastuväidete esitamise õigusest oleme isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt kohustatud sellist üldist vastuväidet arvestama ainult siis, kui te nimetate selleks mõjuvaid põhjuseid, nagu näiteks võimalik oht elule või tervisele. Peale selle võite pöörduda asjakohase järelevalveasutuse poole või Lidl Eesti OÜ andmekaitsespetsialisti poole. 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 77 kohane kaebuse esitamise õigus

Peale selle on teil igal ajal õigus esitada kaebus asjaomasele andmekaitse järelevalveasutusele. Selleks võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (www.aki.ee).

7.          Vastutav töötleja ja andmekaitsespetsialist

Need andmekaitsenõuded kehtivad andmete töötlemise kohta ettevõttes Lidl Eesti OÜ,  A. H. Tammsaare tee 47, 11316, Tallinn, Eesti („vastutav töötleja“) ja veebisaidi www.realestate-lidl.ee kohta.

Ettevõtte Lidl Eesti OÜ andmekaitsespetsialistiga saab veebisaidi www.realestate.lidl.ee kasutamisel tekkivate andmekaitsealaste küsimuste korral või oma õiguste kasutamiseks ühendust võtta aadressil andmekaitse@lidl.ee.